REC Banat REC Banat
REC Banat REC Banat

Pregled kategorije Poziv

JAVNI POZIVI U OKVIRU PROJEKTA "ISTRAŽI SVOJ BIZNIS - FAZA 2"

Datum objave: 22-03-2017

Regionalni edukativni centar – Banat realizuje projekat „ISTRAŽI SVOJ BIZNIS – FAZA 2“ u partnerstvu sa 7 organizacija iz javnog i privatnog sektora na teritoriji 3 lokalne samouprave: Kikinde, Novog Sada i Stare Pazove. Projekat se realizuje u okviru Programa „Podrška sprovođenju Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u Republici Srbiji sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladih –glavna faza“ koji sprovodi Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, a uz finansijsku... Pročitaj ceo tekst

Javni poziv za obuku u oblasti preduzetništva i izbor najboljih poslovnih ideja - Severni Banat

Datum objave: 22-03-2017

Javni poziv za obuku u oblasti preduzetništva i izbor najboljih poslovnih ideja - SEVERNI BANAT Regionalni edukativni centar – Banat realizuje projekat „ISTRAŽI SVOJ BIZNIS – FAZA 2“ u partnerstvu sa 7 organizacija iz javnog i privatnog sektora na teritoriji 3 lokalne samouprave: Kikinde, Novog Sada i Stare Pazove. Projekat se realizuje u okviru Programa „Podrška sprovođenju Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u Republici Srbiji sa fokusom na... Pročitaj ceo tekst

Javni poziv za obuku u oblasti preduzetništva i izbor najboljih poslovnih ideja - Novi Sad

Datum objave: 22-03-2017

Javni poziv za obuku u oblasti preduzetništva i izbor najboljih poslovnih ideja - NOVI SAD Regionalni edukativni centar – Banat realizuje projekat „ISTRAŽI SVOJ BIZNIS – FAZA 2“ u partnerstvu sa 7 organizacija iz javnog i privatnog sektora na teritoriji 3 lokalne samouprave: Kikinde, Novog Sada i Stare Pazove. Projekat se realizuje u okviru Programa „Podrška sprovođenju Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u Republici Srbiji sa fokusom na politiku... Pročitaj ceo tekst

Javni poziv za obuku u oblasti preduzetništva i izbor najboljih poslovnih ideja - Srem

Datum objave: 22-03-2017

Javni poziv za obuku u oblasti preduzetništva i izbor najboljih poslovnih ideja - SREM Regionalni edukativni centar – Banat realizuje projekat „ISTRAŽI SVOJ BIZNIS – FAZA 2“ u partnerstvu sa 7 organizacija iz javnog i privatnog sektora na teritoriji 3 lokalne samouprave: Kikinde, Novog Sada i Stare Pazove. Projekat se realizuje u okviru Programa „Podrška sprovođenju Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u Republici Srbiji sa fokusom na politiku zapošljavanja... Pročitaj ceo tekst

Javni poziv mladim nezaposlenim licima za učešće u projektu "EDUKUJ SE, ZAPOSLI SE!"

Datum objave: 16-08-2016

J A V N I   P O Z I Vmladim nezaposlenim licima za učešće u projektu "EDUKUJ SE, ZAPOSLI SE!" Regionalni edukativni centar Banat, u partnerstvu sa Gradom Pančevom, Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj – Banat i Doo za vođenje poslovnih knjiga BEBA COMPANY Pančevo, realizuje projekat pod nazivom “EDUKUJ SE, ZAPOSLI SE!”, finasiran od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije u okviru Javnog konkursa za programe i projekte podrške mladima u zapošljavanju. Pročitaj ceo tekst

Javni poziv za obuku u oblasti preduzetništva i izbor najboljih poslovnih ideja

Datum objave: 12-02-2016

Regionalni edukativni centar – Banat realizuje projekat „ISTRAŽI SVOJ BIZNIS“, uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju – SDC, odobren u okviru Javnog konkursa „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih".Projektom je predviđeno da 30 mladih nezaposlenih lica, sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, pohađa obuku iz oblasti preduzetništva u trajanju od dvadeset dana. U narednom koraku, odlukom Komisije, 10 najboljih... Pročitaj ceo tekst

JAVNI POZIV ZA TAKMIČENJE SREDNJIH ŠKOLA SA TERITORIJE GRADA ZRENJANINA U OKVIRU PROJEKTA "ZRENJANIN – GRAD PREDUZETNIKA"

Datum objave: 15-09-2015

Regionalni edukativni centar – Banat realizuje projekat "ZRENJANIN – GRAD PREDUZETNIKA", uz finansijsku podršku Naftne industrije Srbije a.d. Novi Sad (NIS),  u okviru javnog konkursa za dodelu finansijskih sredstava za realizaciju projekata iz oblasti sporta, kulture, zaštite životne sredine, nauke i socijalne zaštite - Zajednici Zajedno. Projekat će uključiti 6 srednjoškolskih ekipa sačinjenih od po 5 učenika i profesora-mentora, koje će učestvovati na takmičenju škola iz oblasti preduzetništva. Svaka srednja škola ima... Pročitaj ceo tekst

Poziv za pružaoce usluga u oblasti obrazovanja odraslih

Datum objave: 15-01-2014

U okviru projekta, čiji je nosilac Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj-Banat, finasiranog od strane IPA Programa Evropske Unije „Socijalno-ekonomski razvoj Dunavske regije u Srbiji“ i Austrijske razvojne agencije, pod nazivom “Obrazovanjem do lakšeg zapošljavanja”(„Education to Easier Employment – E3″)-REF. NO: 6526-00/2011/GRANT30, pozivaju se zainteresovani pružaoci usluga u oblasti obrazovanja odraslih da dostave svoje prijave.Rezultat ove inicijative je da prema međunarodnim standardima, proceni i selektuje... Pročitaj ceo tekst

RCR Banat Pokrajinski sekretarijat Opština Kovačica Kancelarija za LER Novi Bečej RPK Pančevo RPK Zrenjanin Edukativni centar Novi Sad Grad Zrenjanin VTS Zrenjanin