REC Banat REC Banat
REC Banat REC Banat

JAVNI POZIVI U OKVIRU PROJEKTA "ISTRAŽI SVOJ BIZNIS - FAZA 2"

Datum objave: 22-03-2017

Regionalni edukativni centar – Banat realizuje projekat „ISTRAŽI SVOJ BIZNIS – FAZA 2“ u partnerstvu sa 7 organizacija iz javnog i privatnog sektora na teritoriji 3 lokalne samouprave: Kikinde, Novog Sada i Stare Pazove. Projekat se realizuje u okviru Programa „Podrška sprovođenju Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u Republici Srbiji sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladih –glavna faza“ koji sprovodi Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, a uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.

Projektom je predviđeno da ukupno 90 mladih nezaposlenih lica prođe osnovnu obuku iz preduzetništva (po 30 u svakoj LS) i da se, nakon eliminacionih takmičenja, njih 30 (po 10 iz svake LS) kvalifikuje u narednu fazu projekta - dvomesečni mentorski rad sa akreditovanim mentorima iz RCR Banat-a i projektnim partnerima iz privatnog sektora. Tokom napredne obuke učesnici će pripremiti i do detalja razviti svoje poslovne planove, a Stručna komisija će na finalnim takmičenjima izabrati 12 najboljih učesnika (po 4 u svakoj LS) koji će nakon registracije privrednih subjekata dobiti novčane nagrade u iznosu od 230.000 RSD i 180.000 RSD, kao i nefinansijsku konsultantsku podršku mentora u prvih godinu dana poslovanja.

Javne pozive i dokumenta možete pruzeti na sledećim linkovima:

Za zainteresovane osobe sa teritorije SREMA
Za zainteresovane osobe sa teritorije GRADA NOVOG SADA
Za zainteresovane osobe sa teritorije SEVERNOG BANATA


RCR Banat Pokrajinski sekretarijat Opština Kovačica Kancelarija za LER Novi Bečej RPK Pančevo RPK Zrenjanin Edukativni centar Novi Sad Grad Zrenjanin VTS Zrenjanin