REC Banat REC Banat
REC Banat REC Banat

Pregled kategorije Projekti

Projekat ISTRAŽI SVOJ BIZNIS – FAZA II

Datum objave: 23-05-2017

Donator: Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, u okviru Javnog konkursa stimulisanje različitih oblika zapošljavanja i preduzetništva mladih“   Period implementacije: 22.05.2017. – 22.01.2018. godine Lokacija projekta: Grad Kikinda (Banat) Grad Novi Sad (Bačka) Opština Stara Pazova (Srem) Partneri: Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj Banat 6 Partnera... Pročitaj ceo tekst

Istraži svoj biznis – FAZA 2

Datum objave: 06-02-2017

Donator: Švajcarska agencije za razvoj i saradnju – SDC, u okviru Projekta „Podrška sprovođenju Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u Republici Srbiji sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladih –glavna faza“ koji sprovodi Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvom omladine i sporta,... Pročitaj ceo tekst

Edukuj se, zaposli se!

Datum objave: 04-07-2016

Donator: Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, u okviru Javnog kursa za programe i projekte podrške mladima u zapošljavanju Partneri:•    Grad Pančevo•    Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat•    DOO za vođenje poslovnih knjiga BEBA COMPANY Pančevo Period implementacije:01.07.2016. – 28.02.2017. godine Cilj: Doprinos smanjenju dugoročne nezaposlenosti... Pročitaj ceo tekst

Istraži svoj biznis

Datum objave: 05-02-2016

Finansira: Švajcarske agencije za razvoj i saradnju – SDC, u okviru Javnog konkursa „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih". Ciljevi: Unapređena znanja i veštine iz oblasti preduzetništva, 30 nazaposlenih mladih lica sa teritorije srednjeg Banata Kreiranje najmanje 3 nova radna mesta, kroz najmanje 3 nova  biznisa;  Podizanje svesti lokalnih zajednica o značaju neformalnog obrazovanja, celoživotnog učenja... Pročitaj ceo tekst

Zrenjanin - Grad preduzetnika

Datum objave: 30-12-2015

Finansira: NIS a.d. Novi Sad, u okviru javnog konkursa za dodelu finansijskih sredstava za realizaciju projekata iz oblasti sporta, kulture, zaštite životne sredine, nauke i socijalne zaštite „Zajednici zajedno“ Ciljevi: Unapređenje znanja učenika u oblasti preduzetničkih veština koje je značajno sa obrazovnog, ekonomskog i sociološkog aspekta i razvoj preduzetničkog duha; (30 učenika, koji će biti članovi 6 odabranih ekipa) Ohrabrivanje nastavnog osoblja za uvođenje novina u nastavni... Pročitaj ceo tekst

Projektima do održivog razvoja grada Zrenjanina

Datum objave: 15-09-2015

Finansira: Grad Zrenajnin (logo grada)Ciljevi: - Podizanje kapaciteta lokalne zajednice za apsorpciju sredstava iz dostupnih instrumenata podrške na domaćem i međunarodnom nivou- Kvantitativno i kvalitativno unapređenje broja aplikacija i viši nivo ostvarenih rezultata na projektima finansiranim od strane domaćih i međunarodnih donatora - Proširen portfolio dostupnih usluga Regionalnog edukativnog centra Banat, prema potrebama lokalne zajednice Očekivani rezultati: 1. Sagledane... Pročitaj ceo tekst

Znanjem ka EU

Datum objave: 15-09-2015

Finansira: Pokrajinski sekretarijat za medjuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (staviti logo sekretarijata) Ciljevi: - Povećanje stepena informisanosti mladih o Evropskim institucijama i procesu evropskih integracija- Podizanje kapaciteta mladih na teritoriji Srednjeg Banata za prikupljanje sredstava po projektnom principuOčekivani rezultati:- Povećan nivo znanja mladih ljudi o EU integracijama i funkcionisanjem EU institucija- Povećani kapaciteti mladih koji se bave pitanjima mladih na lokalnom... Pročitaj ceo tekst

Obrazovanjem do lakšeg zapošljavanja E3

Datum objave: 01-03-2015

Finansiran: Evropska Unija, IPA Program – Socijalno-ekonomski razvoj dunavske regije u Srbiji (Ugovorno telo – Austrijska razvojna agencija)Aplikant: Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj Banat, ZrenjaninPartneri:– Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad;– Gradska uprava Zrenjanin;– Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Novi Sad;– Regionalna privredna komora... Pročitaj ceo tekst

RCR Banat Pokrajinski sekretarijat Opština Kovačica Kancelarija za LER Novi Bečej RPK Pančevo RPK Zrenjanin Edukativni centar Novi Sad Grad Zrenjanin VTS Zrenjanin