REC Banat REC Banat
REC Banat REC Banat

ECDL Start

Opis

ECDL – European Computer Driving Licence

Šta je ECDL?

ECDL (European Computer Driving Licence) je nezavisan standard kojim se na nivou Evropske Unije i celog sveta definiše jedinstven okvir informatičkih znanja i veština krajnjih korisnika računara. ECDL sertifikat potvrđuje potpunu kompetentnost za korišćenje personalnog računara i osnovnih programskih aplikacija u svakodnevnom radu.

Polaganje ECDL ispita:

ECDL Start

ECDL Start sertifikat se stiče nakon uspešno položena četiri modula: osnove računara, obrade teksta, tabelarnih kalkulacija i Interneta.
ECDL Start sertifikat predstavlja dokaz osnovnog nivoa digitalne pismenosti.

Preporučena cena za polaganje ECDL start sertifikata u ovlašćenim testing centrima (TC) iznosi 10EUR po modulu, što ukupno za 4 modula iznosi 40EUR bez PDV-a.

Priprema ispita putem ECDL Internet sajta po ceni jedinstvenoj za čitavu teritoriju Republike Srbije iznosi 20EUR bez PDV-a po modulu.

ECDL start indeks po ceni jedinstvenoj za čitavu teritoriju Republike Srbije iznosi 30EUR bez PDV-a.

Program

- Osnove informacionih i komunikacionih tehnologija
- Korišćenje računara i upravljanje fajlovima
- Obrada teksta
- Tabelarne kalkulacije
- Internet i komunikacije

Broj časova (Trajanje časa: 45 minuta)

40

Predznanje

ECDL start je osnovni kurs računara i nije potrebno predznanje da bi se pohađao.

Cena za fizička lica: 20000 dinara

Cena za pravna lica: 15000 dinara


RCR Banat Pokrajinski sekretarijat Opština Kovačica Kancelarija za LER Novi Bečej RPK Pančevo RPK Zrenjanin Edukativni centar Novi Sad Grad Zrenjanin VTS Zrenjanin