REC Banat REC Banat
REC Banat REC Banat

Linux sistem administrator

Opis

Kurs Linux sistem administrator osmišljen je za IT profesionalce koji žele da postanu sistem administratori Linux operativnih sistema zasnovanim na CentOS I RedHat distribucijama. Ovaj trening predstavlja nastavak kursa Osnove Linux operativnog sitema. Kurs se izvodi na Linux serverima i obuhvata 90% praktičnog rada na Linux sistemima i servisima (Hands-one and Task-focused courses).

Program

Komandno-linijska znanja obuhvaćena kursem Osnove Linux operativnog sitema biće nadograđena velikim setom administratorskih alata. Po završetku kursa polaznici će moći da administriraju sistem datoteka, usvojiće znanja potrebna za izgradnju i održavanje LVM-a (particija), kontrole pristupa i upravljanja RPM paketima. Ovaj kurs omogući će polaznicima usvajanje najbolje prakse i tehnologije potrebne za izvođenje sigurnog troubleshootinga (rešavanja problema). Polaznici koji završe Linux sistem administrator kurs i Osnove Linux operativnog sitema biće potpuno spremni za polaganje zvaničnog RedHat-RHCSA ispita (EX200) i dobijanje statusa Red Hat Certified System Administrator. Polaganje ispita se izvodi u saradnji sa zvaničnim regionalnim Red Hat trening partnerima.

Broj časova (Trajanje časa: 60 minuta)

32

Predznanje

Potrebno predznanje - Osnove Linux operativnog sistema

Utisci polaznika

RedHat ispiti se rade u realnom okruženju koje omogućava veštine i umeće da implementirate i rešavate najzahtevnije Linux zadatke.

RedHat sertifikati su ocenjeni kao vodeći svetski sertifikati u IT industriji, zato što se uče i polažu u realnom okruženju. Samim tim poslodavci zapošljavanjem RedHat sertifikovanog IT radnika sa sigurnošću dobijaju stručan kadar sposoban da izvršava i najteže zadatke.

Sertifikati su priznati u celom svetu i polažu se na engleskom jeziku. Nosioci Redhat sertifikate pronalaze posao u veoma kratkom vremenskom periodu i u Srbiji i u inostranstvu.

Cena za fizička lica: 125000 dinara

Cena za pravna lica: 125000 dinara

Akcijska cena: 62500 dinara


RCR Banat Pokrajinski sekretarijat Opština Kovačica Kancelarija za LER Novi Bečej RPK Pančevo RPK Zrenjanin Edukativni centar Novi Sad Grad Zrenjanin VTS Zrenjanin