REC Banat REC Banat
REC Banat REC Banat

Linux inženjer

Opis

Kurs Linux inženjer osmišljen je za iskusne Linux sistem administratore kojima su potrebna znanja i veštine o mrežama i IT sigurnosti unutar Linux operativnog sistema zasnovanog na CentOS i RedHat distribucijama. Ovaj trening predstavlja nastavak kursa Linux sistem administrator i naglasak je na praktičnom laboratorijskom radu (Hands-one and Task-focused) na Linux operativnim sistemima koji omogućava sticanje realnog iskustva koje je lako primenljivo u bilo kom poslovnom okruženju.

Program

S naglaskom na Hands-one laboratorijskim vežbama, trening je čvrsto povezan sa svakodnevnim Linux sistem administratorskim zadacima i veštinama. Kurs podrazueva povećanje automatizacije veština potrebnih za sigurnu konfiguraciju, postavljanje i menadžment mrežnih servisa, uključujući DNS, Apache, SMTP i file sharing. Trening razvija IT sigurnost, uključujući nadzor, paket filtering, kontrolu pristupa i SELinuks. Polaznici koji završe Linux inženjer kurs i Linux sistem administrator kurs biće potpuno spremni za polaganje zvaničnog RedHat-RHCE ispita (EX300) i dobijanje statusa Red Hat Certified Engineer. Polaganje ispita se izvodi u saradnji sa zvaničnim regionalnim Red Hat trening partnerima.

Broj časova (Trajanje časa: 60 minuta)

32

Predznanje

Potrebno predznanje:

  • Osnove Linux operativnog sitema
  • Linux sistem administrator

 

Utisci polaznika

RedHat ispiti se rade u realnom okruženju koje omogućava veštine i umeće da implementirate i rešavate najzahtevnije Linux zadatke.

RedHat sertifikati su ocenjeni kao vodeći svetski sertifikati u IT industriji, zato što se uče i polažu u realnom okruženju. Samim tim poslodavci zapošljavanjem RedHat sertifikovanog IT radnika sa sigurnošću dobijaju stručan kadar sposoban da izvršava i najteže zadatke.

Sertifikati su priznati u celom svetu i polažu se na engleskom jeziku. Nosioci Redhat sertifikate pronalaze posao u veoma kratkom vremenskom periodu i u Srbiji i u inostranstvu.

Cena za fizička lica: 175000 dinara

Cena za pravna lica: 175000 dinara

Akcijska cena: 87500 dinara


RCR Banat Pokrajinski sekretarijat Opština Kovačica Kancelarija za LER Novi Bečej RPK Pančevo RPK Zrenjanin Edukativni centar Novi Sad Grad Zrenjanin VTS Zrenjanin