REC Banat REC Banat
REC Banat REC Banat

Znanjem ka EU

Datum objave: 15-09-2015

Finansira: Pokrajinski sekretarijat za medjuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (staviti logo sekretarijata)

Ciljevi:
- Povećanje stepena informisanosti mladih o Evropskim institucijama i procesu evropskih integracija
- Podizanje kapaciteta mladih na teritoriji Srednjeg Banata za prikupljanje sredstava po projektnom principu

Očekivani rezultati:
- Povećan nivo znanja mladih ljudi o EU integracijama i funkcionisanjem EU institucija
- Povećani kapaciteti mladih koji se bave pitanjima mladih na lokalnom nivou, za samostalnu pripremu projektnih predloga i apsorpciju finansijskih sredstava iz donatorskih programa.
- Razvijeni novi moduli unutar REC Banat


RCR Banat Pokrajinski sekretarijat Opština Kovačica Kancelarija za LER Novi Bečej RPK Pančevo RPK Zrenjanin Edukativni centar Novi Sad Grad Zrenjanin VTS Zrenjanin