REC Banat REC Banat
REC Banat REC Banat

Takmičenje na temu „Poslovni model budućnosti“

Datum objave: 05-05-2015

Regionalni edukativni centar Banat (REC BANAT) u saradnji sa Gradom Zrenjaninom i Fakultetom za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije (MEF) organizuje takmičenje na temu „Poslovni model budućnosti“. Takmičenje je organizovano za maturante zrenjaninskih srednjih škola i podrazumeva dvodnevnu obuku na temu razvoja poslovnog modela, nakon čega takmičari samostalno razvijaju poslovne modele i u završnom delu takmičenja ih prezentuju komisiji sačinjenoj od predstavnika organizatora i poslovnog sektora. Na takmičenju je učestvovalo preko dvadeset maturanata srednje Elektrotehničke i građevinske škole „Nikola Tesla“ iz Zrenjanina, a za najbolje su obezbeđene vredne nagrade (besplatna školarina i popusti na studije MEF-a, besplatni aranžmani i popusti na putovanja…).
Na takmičenju su ostvareni veoma dobri rezultati, te Regionalni edukativni centar Banat planira da u narednom periodu proširi takmičarski koncept koji će se odnositi ne samo na maturante, nego i na same škole, sa adekvatnim nagradnim fondom.


RCR Banat Pokrajinski sekretarijat Opština Kovačica Kancelarija za LER Novi Bečej RPK Pančevo RPK Zrenjanin Edukativni centar Novi Sad Grad Zrenjanin VTS Zrenjanin