REC Banat REC Banat
REC Banat REC Banat

Projektima do održivog razvoja grada Zrenjanina

Datum objave: 15-09-2015

Finansira: Grad Zrenajnin (logo grada)

Ciljevi:
- Podizanje kapaciteta lokalne zajednice za apsorpciju sredstava iz dostupnih instrumenata podrške na domaćem i međunarodnom nivou
- Kvantitativno i kvalitativno unapređenje broja aplikacija i viši nivo ostvarenih rezultata na projektima finansiranim od strane domaćih i međunarodnih donatora
- Proširen portfolio dostupnih usluga Regionalnog edukativnog centra Banat, prema potrebama lokalne zajednice

Očekivani rezultati:
1. Sagledane mogućnosti finansiranja potencijalnih projekata i potreba lokalne zajednice
2. Razvijeni  novi moduli u okviru REC Banat, prema potrebama lokalne zajednice
3. Unapređena znanja i veštine  ciljnih grupa u oblasti pisanja predloga projekata i primene metodologije participativnog učenja i delovanja (PLA/RRA)
4. Podignuta svest lokalne zajednice značaju i mogućnostima projektnog planiranja i neformalnog obrazovanja


RCR Banat Pokrajinski sekretarijat Opština Kovačica Kancelarija za LER Novi Bečej RPK Pančevo RPK Zrenjanin Edukativni centar Novi Sad Grad Zrenjanin VTS Zrenjanin