REC Banat REC Banat
REC Banat REC Banat

Poziv za pružaoce usluga u oblasti obrazovanja odraslih

Datum objave: 15-01-2014

U okviru projekta, čiji je nosilac Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj-Banat, finasiranog od strane IPA Programa Evropske Unije „Socijalno-ekonomski razvoj Dunavske regije u Srbiji“ i Austrijske razvojne agencije, pod nazivom “Obrazovanjem do lakšeg zapošljavanja”(„Education to Easier Employment – E3″)-REF. NO: 6526-00/2011/GRANT30, pozivaju se zainteresovani pružaoci usluga u oblasti obrazovanja odraslih da dostave svoje prijave.
Rezultat ove inicijative je da prema međunarodnim standardima, proceni i selektuje pružaoce usluga u oblasti obrazovanja odraslih, a za podršku poslovanju Regionalnom edukativnom centru Banat u Zrenjaninu (u daljem tekstu REC Banat), uspostavljenom u okviru projekta “Obrazovanjem do lakšeg zapošljavanja”.

Poziv je otvoren za sve pružaoce usluga u oblasti obrazovanja odraslih (kompanije, treneri, javne obrazovne institucije, nevladine organizacije…). Zainteresovani pružaoci usluga treba da imaju najmanje tri godine profesionalnog iskustva, relevantne kvalifikacije,  i potrebu za kontinuiranim profesionalnim razvojem.

Svi koji uspešno prođu proces selekcije biće upisani u registar REC Banat kao autorizovani pružaoci usluga obrazovanja odraslih i promovisani na internet adresi.
Prijave se podnose na adresu: Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat, Čarnojevićeva 1, 23000 Zrenjanin, sa naznakom “Poziv za pružaoce usluga u oblasti obrazovanja odraslih” Obrazac za prijavljivanje, možete preuzeti OVDE. Rok za prijavu je 15. mart 2014. god


RCR Banat Pokrajinski sekretarijat Opština Kovačica Kancelarija za LER Novi Bečej RPK Pančevo RPK Zrenjanin Edukativni centar Novi Sad Grad Zrenjanin VTS Zrenjanin