REC Banat REC Banat
REC Banat REC Banat

Obrazovanjem do lakšeg zapošljavanja E3

Datum objave: 01-03-2015

Finansiran: Evropska Unija, IPA Program – Socijalno-ekonomski razvoj dunavske regije u Srbiji (Ugovorno telo – Austrijska razvojna agencija)

Aplikant: Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj Banat, Zrenjanin

Partneri:
– Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad;
– Gradska uprava Zrenjanin;
– Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Novi Sad;
– Regionalna privredna komora Pančevo;
– Regionalna privredna komora Zrenjanin;
– Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu;
– Edukativni centar za ruralni razvoj Zrenjanin;
– Opština Kovačica
– Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj opštine Novi Bečej.

Period implementacije: 01.09.2013. – 01.03.2015.

Opšti cilj:
Doprinos smanjenju dugoročne nezaposlenosti, kroz stvaranje partnerskih odnosa u procesu učenja i razvoja Banata kao naprednog društva zasnovanog na znanju, sa više i boljih radnih mesta i većom socijalnom kohezijom.

Specifični cilj:
Uspostavljanje Regionalnog edukativnog centra Banat, kako bi se poboljšala mogućnost zapošljavanja i prilagodljivost radne snage, a njihove veštine i znanja uskladili sa potrebama tržišta rada.

Ciljne grupe:
– 20 nezaposlenih mladih ljudi– mlađih od 30 godina
– 20 nezaposlenih starijih ljudi – starijih od 50 godina
– 10 nezaposlenih srednjih godina sa otpremninama
– 50 poslodavaca – MSP, velikih preduzeća i potencijalnih investitora
– 50 organizacija za obrazovanje odraslih.
– 20 institucija za podršku – lokalne samouprave, poslovne asocijacije, itd.

Očekivani rezultati:

Definisan institucionalni okvir
Uspostavljeno partnerstvo u procesu učenja
Ispunjeni tehnički uslovi za funkcionisanje REC Banat
Razvijeni moduli i obuke zasnovane na potrebama tržišta rada
Poboljšana znanja i veštine nezaposlenih
Uspostavljena uzročna veza između društvene odgovornosti i nezaposlenosti
Kreirana nova radna mesta
Podignuta svest o važnosti celoživotnog učenja

Ukupan budžet:
224.776,00 EUR


RCR Banat Pokrajinski sekretarijat Opština Kovačica Kancelarija za LER Novi Bečej RPK Pančevo RPK Zrenjanin Edukativni centar Novi Sad Grad Zrenjanin VTS Zrenjanin