REC Banat REC Banat
REC Banat REC Banat

ODRŽANO ELIMINACIONO TAKMIČENJE U OKVIRU PROJEKTA "ISTRAŽI SVOJ BIZNIS"

Datum objave: 09-05-2016

Danas, 09.05.2016. godine, u prostorijama Regionalnog edukativnog centra - Banat, održano je eliminaciono takmičenje u okviru projekta "Istraži svoj biznis". Projekat je finansiran od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju – SDC, a odobren u okviru Javnog konkursa „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih".
Od tridesetoro mladih nezaposlenih lica sa teritorije srednjeg Banata koji su okviru projekta završili osnovnu obuku iz preduzetništva, njih sedamnaestoro je prezentovalo svoje poslovne ideje pred Stručnom Komisijom, a deset najboljih će se kvalifikovati u narednu fazu projekta.
U procesu ocenjivanja poslovnih ideja, pored sedam članova Stručne Komisije - predstavnika partnera na projektu, osmi član su bili sami učesnici koji su se međusobno ocenjivali, a njihova zajednička ocena će ravnopravno ući u ukupan rezultat. Na taj način je obezbeđena puna transparentnost i pravičnost takmičenja.

Pratite nas na Facebook stranici projekta: www.facebook.com/istraziSvojBiznis/

Donatori:

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije

Švajcarska agencija za razvoj i saradnju


RCR Banat Pokrajinski sekretarijat Opština Kovačica Kancelarija za LER Novi Bečej RPK Pančevo RPK Zrenjanin Edukativni centar Novi Sad Grad Zrenjanin VTS Zrenjanin