REC Banat REC Banat
REC Banat REC Banat

Projekat ISTRAŽI SVOJ BIZNIS – FAZA II

Datum objave: 23-05-2017

Donator:

Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, u okviru Javnog konkursa stimulisanje različitih oblika zapošljavanja i preduzetništva mladih“

 

Period implementacije:
22.05.2017. – 22.01.2018. godine

Lokacija projekta:

 • Grad Kikinda (Banat)
 • Grad Novi Sad (Bačka)
 • Opština Stara Pazova (Srem)

Partneri:

 • Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj Banat
 • 6 Partnera predstavnik privatnog sektora (po 2 iz svake lokalne samouprave):
  • Bus Computers d.o.o. Kikinda
  • Knjigovodstveni biro Marinkov Kiknda
  • Klasa d.o.o. Novi Sad
  • Advokat Marko Pekić Novi Sad
  • Panon S d.o.o. Stara Pazova
  • Advokat Dejan Stanić Stara Pazova

Saradnici

 • Grad Kikinda
 • Grad Novi Sad
 • Opština Stara Pazova
 • Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) - Filijale Kikinda, Novi Sad i Sremska Mitrovica

Opšti cilj: 
Širenje modela „Istraži svoj biznis“ na tri lokalne samouprave u Vojvodini radi smanjenja dugoročne nezaposlenosti i povećanja zapošljivosti mladih nezaposlenih lica i razvoj regiona kao naprednog društva zasnovanog na znanju.

Specifični ciljevi

 • Unapređenje modela „Istraži svoj biznis“ i povećanje njegovog uticaja i obuhvata u procesu skaliranja
 • Unapređena znanja i veštine iz oblasti preduzetništva, 90 nazaposlenih mladih lica sa teritorije 3 lokalne samouprave (LS) iz APV
 • Kreiranje uslova za otvaranje novih radnih mesta u privatnom sektoru
 • Podizanje svesti lokalnih zajednica o značaju neformalnog obrazovanja, celoživotnog učenja i mentorskog programa za osnaživanje i razvoj preduzetničkog ambijenta kod mladih.

Očekivani rezultati:

 • Uspešno implementiran model
 • Selektovano 90 učesnika projekta
 • 90 mladih nezaposlenih lica je steklo osnovna znanja iz oblasti preduzetništva;
 • Odabrano 30 najboljih učesnika sa najperspektivnijim poslovnim idejama
 • Razvijeno najmanje 30 poslovnih planova;
 • Odabrano 12 najboljih učesnika sa najperspektivnijim poslovnim idejama
 • Uspostavljeno najmanje 12 novih privrednih subjekata;
 • Prikazana mogućnost implementacije predloženog modela kroz mrežu RRA u Srbiji
 • Povećana informisanost ciljnih grupa o značaju neformalnog obrazovanja, celoživotnog učenja i mentorskog programa za osnaživanje i razvoj preduzetničkog ambijenta kod mladih

RCR Banat Pokrajinski sekretarijat Opština Kovačica Kancelarija za LER Novi Bečej RPK Pančevo RPK Zrenjanin Edukativni centar Novi Sad Grad Zrenjanin VTS Zrenjanin