REC Banat REC Banat
REC Banat REC Banat

Javni poziv za obuku u oblasti preduzetništva i izbor najboljih poslovnih ideja - Srem

Datum objave: 22-03-2017

Javni poziv za obuku u oblasti preduzetništva i izbor najboljih poslovnih ideja - SREM

Regionalni edukativni centar – Banat realizuje projekat „ISTRAŽI SVOJ BIZNIS – FAZA 2“ u partnerstvu sa 7 organizacija iz javnog i privatnog sektora na teritoriji 3 lokalne samouprave: Kikinde, Novog Sada i Stare Pazove. Projekat se realizuje u okviru Programa „Podrška sprovođenju Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u Republici Srbiji sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladih –glavna faza“ koji sprovodi Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, a uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.

Projektom je predviđeno da ukupno 30 mladih nezaposlenih lica sa teritorije Srema, pohađa osnovnu obuku iz preduzetništva u trajanju od deset dana. Nakon toga će se održati Eliminaciono takmičenje, na kojoj će Stručna komisija odabrati 10 najboljih učesnika sa najboljim poslovnim idejama koji će se kvalifikovati u narednu fazu projekta – Naprednu obuku iz preduzetništva. Tokom dvomesečne napredne obuke, kroz specifičan mentorski rad sa akreditovanim mentorima iz regionalne razvojne agencije i projektnim partnerima iz privatnog sektora,  učesnici će kompletno pripremiti i do detalja razviti svoje poslovne planove. Njihove poslovne planove će oceniti Stručna komisija na Finalnom takmičenju i izabrati 4 najbolja učesnika koji će nakon registracije privrednih subjekata dobiti vredne nagrade. Sve obuke će se održavati u Staroj Pazovi. U slučaju dovoljnog broja učesnika, može se formirati grupa i u nekom drugom mestu u Sremu.

Učesnici projekta stiču pravo na:

  • BESPLATNU Osnovnu obuku iz preduzetništva – ukupne vrednosti 345.000 RSD – svih 30 učesnika
  • BESPLATNU Naprednu obuku iz preduzetništva – ukupne vrednosti 172.500 RSD – svih 30 učesnika
  • NOVČANU NAGRADU za četvoro prvoplasiranih na Finalnom takmičenju u bruto iznosu od:
    • 230.000 RSD (za osvojeno I i II mesto)
    • 180.000 RSD (za osvojeno III i IV mesto)
  • NEFINANSIJSKU KONSULTANTSKU PODRŠKU od strane projektnih partnera u prvih godinu dana poslovanja.

Ovim putem pozivamo sva zainteresovana nezaposlena lica, starosne dobi do 30 godina, sa teritorije Srema da dostave svoje prijave za učešće, na adresu:
Regionalni edukativni centar – Banat
Dr. Kornela Radulovića 18
23000 Zrenjanin
sa naznakom “Javni poziv za obuku u oblasti preduzetništva i izbor najboljih poslovnih ideja - SREM” ili na adresu office@recbanat.rs.

Obrazac za prijavljivanje, možete preuzeti na internet adresama: www.starapazova.rswww.recbanat.rs, ili u prostorijama Nacionalne službe za zapošljavanje u Staroj Pazovi.

Rok za prijavu je otvoren do popune mesta.

Odluka o izboru polaznika objaviće se na sajtu REC Banat.

Detaljnije informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti na internet stranici: www.recbanat.rs ili putem elektronske pošte: office@recbanat.rs.

DOKUMENTA ZA PREUZIMANJE:

Javni poziv
Obrazac za prijavu


RCR Banat Pokrajinski sekretarijat Opština Kovačica Kancelarija za LER Novi Bečej RPK Pančevo RPK Zrenjanin Edukativni centar Novi Sad Grad Zrenjanin VTS Zrenjanin