REC Banat REC Banat
REC Banat REC Banat

Javni poziv mladim nezaposlenim licima za učešće u projektu "EDUKUJ SE, ZAPOSLI SE!"

Datum objave: 16-08-2016

J A V N I   P O Z I V
mladim nezaposlenim licima za učešće u projektu "EDUKUJ SE, ZAPOSLI SE!"

Regionalni edukativni centar Banat, u partnerstvu sa Gradom Pančevom, Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj – Banat i Doo za vođenje poslovnih knjiga BEBA COMPANY Pančevo, realizuje projekat pod nazivom “EDUKUJ SE, ZAPOSLI SE!”, finasiran od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije u okviru Javnog konkursa za programe i projekte podrške mladima u zapošljavanju.
Projektom je predviđeno da se putem javnog poziva odabere 30 mladih nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje – filijale u Pančevu, koji će pohađati obuku iz oblasti preduzetništva u trajanju od deset dana. Od nezaposlenih lica se očekuje da, prilikom prijave, predlože svoju poslovnu ideju, imajući u vidu njenu održivost  i mogućnost generisanja novih radnih mesta.
U narednom koraku, odlukom Komisije, 10 najboljih učesnika, sa 10 najboljih poslovnih ideja, imaće priliku da nastave naprednu obuku i da naredna dva meseca uz kontinuiranu podršku mentora detaljno razviju svoje poslovne ideje, koje na kraju procesa treba da pokažu tržišnu održivost.
Kao rezultat napredne obuke, učesnici će imati kompletno pripremljene i do detalja razvijene poslovne planove, a za tri najbolje poslovne ideje obezbeđena je finansijska podrška u pojedinačnom iznosu od 240.000,00 dinara. Obaveza najuspešnijih učesnika je da prethodno  registruju sopstveno pravno lice kod Agencije za privredne registre, na čiji će tekući račun sredstva biti isplaćena .
Ovim putem pozivamo sva zainteresovana nezaposlena lica, koja:
- su starosne dobi do 30 godina,
- imaju prebivalište na teritoriji grada Pančeva,
- se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje  - filijala u Pančevu,

da dostave svoje prijave za učešće, koje treba da sadrže:
-    popunjen obrazac za prijavljivanje,
-    potpisan obrazac Izjave o saglasnosti za obradu ličnih podataka
-    kopiju lične karte.

Prijave se dostavljaju lično - putem Gradskog uslužnog centra, ili poštom - na adresu:
Gradska uprava grada Pančeva
Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj (kancelarija broj 302)
Trg kralja Petra I, 2-4
26000 Pančevo
sa naznakom “Javni poziv za za prijavu mladih nezaposlenih lica-EDUKUJ SE-ZAPOSLI SE”.
Prijave se obavezno dostavljaju i putem elektronske pošte edukujse.zaposlise@pancevo.rs.

Obrazac za prijavljivanje i formu obrasca Izjave o saglasnosti za obradu ličnih podataka možete preuzeti sa zvanične internet prezentacije grada Pančeva (www.pancevo.rs) ili u Gradskoj upravi grada Pančeva (2. sprat, kancelarija broj 204).
Rok za dostavljanje prijava otvoren je do popune mesta.
Odluka o izboru polaznika biće objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji REC Banata (www.recbanat.rs) i grada Pančeva (www.pancevo.rs).
Detaljnije informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti na internet stranicama www.recbanat.rs i www.pancevo.rs, ili putem elektronske pošte office@recbanat.rs.

Dokumenta za preuzimanje:

Javni poziv - EDUKUJ SE ZAPOSLI SE

Obrazac 1-1

Obrazac prijave - EDUKUJ SE ZAPOSLI SE


RCR Banat Pokrajinski sekretarijat Opština Kovačica Kancelarija za LER Novi Bečej RPK Pančevo RPK Zrenjanin Edukativni centar Novi Sad Grad Zrenjanin VTS Zrenjanin