REC Banat REC Banat
REC Banat REC Banat

Istraži svoj biznis – FAZA 2

Datum objave: 06-02-2017

Donator:

Švajcarska agencije za razvoj i saradnju – SDC, u okviru Projekta „Podrška sprovođenju Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u Republici Srbiji sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladih –glavna faza“ koji sprovodi Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvom omladine i sporta, a uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.

Period implementacije:
01.02.2017. – 31.01.2018. godine

Lokacija projekta:

 • Grad Kikinda (Banat)
 • Grad Novi Sad (Bačka)
 • Opština Stara Pazova (Srem)

Partneri:

 • Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj Banat
 • 6 Partnera predstavnik privatnog sektora (po 2 iz svake lokalne samouprave):
  • Bus Computers d.o.o. Kikinda
  • Knjigovodstveni biro Marinkov Kiknda
  • Klasa d.o.o. Novi Sad
  • Advokat Marko Pekić Novi Sad
  • Panon S d.o.o. Stara Pazova
  • Advokat Dejan Stanić Stara Pazova

Saradnici

 • Grad Kikinda
 • Grad Novi Sad
 • Opština Stara Pazova
 • Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) - Filijale Kikinda, Novi Sad i Sremska Mitrovica

Opšti cilj:
Širenje modela „Istraži svoj biznis“ na tri lokalne samouprave u Vojvodini radi smanjenja dugoročne nezaposlenosti i povećanja zapošljivosti mladih nezaposlenih lica i razvoj AP Vojvodine kao naprednog društva zasnovanog na znanju.

Specifični ciljevi

 • Unapređenje modela „Istraži svoj biznis“ i povećanje njegovog uticaja i obuhvata u procesu skaliranja
 • Unapređena znanja i veštine iz oblasti preduzetništva, 90 nazaposlenih mladih lica sa teritorije 3 lokalne samouprave (LS) iz APV
 • Kreiranje uslova za otvaranje novih radnih mesta u privatnom sektoru Podizanje svesti lokalnih zajednica o značaju neformalnog obrazovanja, celoživotnog učenja i mentorskog programa za osnaživanje i razvoj preduzetničkog ambijenta kod mladih.

Očekivani rezultati:

 • 90 mladih nezaposlenih lica je steklo osnovna znanja iz oblasti preduzetništva;
 • Razvijeno najmanje 30 poslovnih ideja;
 • Uspostavljeno najmanje 12 novih privrednih subjekata;
 • Uspešno implementiran model i predstavljena mogućnost njegovog šireg uticaja i obuhvata.

RCR Banat Pokrajinski sekretarijat Opština Kovačica Kancelarija za LER Novi Bečej RPK Pančevo RPK Zrenjanin Edukativni centar Novi Sad Grad Zrenjanin VTS Zrenjanin