REC Banat REC Banat
REC Banat REC Banat

Druga faza projekta „ISTRAŽI SVOJ BIZNIS“

Datum objave: 02-02-2017

REC Banat je tokom 2016. godine na teritoriji grada Zrenjanina implementirao projekat „Istraži svoj biznis“ u partnerstvu sa Regionalnom razvojnom agencijom (RCR Banat) i 3 privatne kompanije. Projekat je finansijski podržala Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (preko Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade RS), a značajnu podršku tokom implementacije su pružili Grad Zrenjanin, Nacionalna služba za zapošljavanje – Filijala Zrenjanin i brojni lokalni privrednici. Projekat je obuhvatio 30 mladih nezaposlenih lica koja su prošla osnovnu obuku iz preduzetništva. Nakon toga, na eliminacionom takmičenju, odlukom Komisije, 12 najboljih učesnika, sa najboljim poslovnim idejama se kvalifikovalo u narednu fazu projekta koja je podrazumevala dvomečnu naprednu obuku sa akreditovanim mentorima iz RCR Banat-a i projektnim partnerima iz privatnog sektora. Rezultat obuke su bili kompletno pripremljeni i do detalja razvijeni njihovi poslovni planovi, koje su kasnije prezentovali na finalnom takmičenju. Za troje prvoplasiranih su projektom obezbeđene vredne nagrade: po 2.000 švajcarskih franaka i nefinansijska konsultantska podrška u prvih godinu dana poslovanja od strane eksperata RCR Banat-a. Kao rezultat projekta je registrovano 7 novih biznisa, iako je projektom predviđeno samo 3 (za koje su i obezbeđene nagrade).

S obzirom na sjajne rezultate koje je projekat ostvario, donator je iskazao zainteresovanost da se model skalira na široj teritoriji i da obuhvati veći broj korisnika. U skladu sa tim, projekat „ISTRAŽI SVOJ BIZNIS – FAZA 2“ će se realizovati na teroritoriji 3 lokalne samouprave u AP Vojvodini: Grad Kikinda (Banat), Grad Novi Sad (Bačka) i Opština Stara Pazova (Srem). Projektni konzorcijum je formiran po istom principu: REC Banat kao nosilac, RCR Banat i 6 predstavnika privrede (po 2 iz svake LS), uz podršku relevantnih lokalnih samouprava i nadležnih filijala NSZ. Po istom modelu, predviđeno je da ukupno 90 mladih nezaposlenih lica prođe osnovnu obuku iz preduzetništva (po 30 u svakoj LS) i da se, nakon eliminacionih takmičenja, njih 30 (po 10 iz svake LS) kvalifikuje u narednu fazu projekta - dvomesečni mentorski rad sa akreditovanim mentorima iz RCR Banat-a i projektnim partnerima iz privatnog sektora. Tokom napredne obuke učesnici će pripremiti i do detalja razviti svoje poslovne planove, a Stručna komisija će na finalnim takmičenjima izabrati 12 najboljih učesnika (po 4 u svakoj LS) koji će nakon registracije privrednih subjekata dobiti novčane nagrade u iznosu 230.000 RSD i 180.000 RSD, kao i nefinansijsku konsultantsku podršku projektnih partnera u prvih godinu dana poslovanja.

Projekat će trajati 12 mesei (01.02.2017. – 31.01.2018. godine)  partneri na projektu su:
1.    Regionalni edukativni centar Banat (REC Banat) – nosilac projekta
2.    Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj  - Banata (RCR Banat)
3.    BUS Computers d.o.o. Kikinda
4.    Knjigovodstveni biro Marinkov Kikinda
5.    Klasa d.o.o. Novi Sad
6.    Advokat marko Pekić Novi Sad
7.    Panon S d.o.o. Stara Pazova
8.    Advokat Dejan Stanić Stara Pazova


RCR Banat Pokrajinski sekretarijat Opština Kovačica Kancelarija za LER Novi Bečej RPK Pančevo RPK Zrenjanin Edukativni centar Novi Sad Grad Zrenjanin VTS Zrenjanin